OSP Międzychód Ochotnicza Straż Pożarna Międzychód

Zarząd jednostki

Zarząd jednostki OSP Międzychód wybrany na Walnym Zebraniu w dniu 18.06.2021 r. przedstawia się następująco:

1. PREZES - dh Radosław Gałężewski

2. Naczelnik - dh Paweł Piaskowski

3. Wiceprezes - dh Roman Klimek

4. Skarbnik - dh Dariusz Dobkiewicz

5. Z-ca Naczelnika - dh Mateusz Sowiński

6. Sekretarz - dh Jędrzej Zwierzchowski

7. Gospodarz - dh Hubert Rybarczyk

Komisja Rewizyjna w składzie :

1. Przewodniczący - dh Paweł Łabutka

2.Wice przewodniczący - dh Sławomir Madaj

3. Sekretarz - dh Maciej Napierała