OSP Międzychód Ochotnicza Straż Pożarna Międzychód

Zarząd jednostki

Zarząd jednostki OSP Międzychód wybrany na Walnym Zebraniu w dniu 30.04.2016 r. przedstawia się następująco:

1. PREZES - dh Radosław Gałężewski

2. Naczelnik - dh Paweł Piaskowski

3. Wiceprezes - dh Waldemar Kęsy

4. Skarbnik - dh Dariusz Dobkiewicz

5. Z-ca Naczelnika - dh Lech Triebs

6. Sekretarz - dh Mateusz Sowiński

7. Gospodarz - dh Ryszard Kaczmarek

Komisja Rewizyjna w składzie :

1. Przewodniczący - dh Paweł Łabutka

2.Wice przewodniczący - dh Sławomir Madaj

3. Sekretarz - dh Teodor Bielejewski